Bible Verse of the Day in Slovak (Slovenský) – Katolícky preklad (KAT)

Lebo chráni cesty spravodlivosti a stráži dráhu svojich ctiteľov.