Bible Verse of the Day in Nederlands (Dutch) – Nederlands Bijbelgenootschap (NBG)

Terwijl Hij waakt over de paden van het recht en de weg zijner gunstgenoten beschermt.