Bible Verse of the Day in Nederlands (Dutch) – Herziene Statenvertaling (HSV)

Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, opdat ik niet misschien, na anderen gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word.