Bible Verse of the Day in Čeština (Czech) – Český ekumenický překlad (ČEP)

Ranami nutím své tělo ke kázni, abych snad, když kážu jiným, sám neselhal.