Bible Verse of the Day in Afrikaans – Afrikaans 1933/1953 (AFR53)

Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met Hom bring.